Sociale zekerheidsrecht

Tümkaya Advocatenpraktijk staat u bij in zowel bezwaar- als beroepsprocedures in het geval aan u geen uitkering wordt toegekend of (een gedeelte van) uw uitkering wordt ingetrokken.

  • Werkeloosheidswet;
  • WIA;
  • Ziektewet;
  • Pensioenen;
  • Wet Werk en Bijstand.

Voor nadere informatie over het sociale zekerheidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.