Civiel recht

Naast eerder genoemde rechtsgebieden kunt u in het civiele recht ook geconfronteerd worden met andere juridische geschillen van uiteenlopende aard. Te denken valt onder andere aan:

  • Incassozaken;
  • Contractenrecht;
  • Consumentenkoop;
  • Verzekeringsgeschillen;
  • Aansprakelijkheid (Schadevergoeding);
  • Onrechtmatige daad;
  • Overig civiel recht.

Voor nadere informatie over het civiele recht kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.