Arbeidsrecht

Onze aanpak in arbeidsrechtelijke kwesties kenmerkt zich door snelle en praktische oplossingen waarbij de belangen van de cliënt steeds in ogenschouw worden genomen. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Wij richten ons met name op de volgende aandachtsgebieden:

  • Arbeidsovereenkomstenrecht;
  • Ontslagrecht in het algemeen (zowel collectief als individueel);
  • Ontslag via UWV-procedure;
  • Ontbinding door kantonrechter;
  • Concurrentiebeding en relatiebeding;
  • Loonvordering;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Aansprakelijkheid werkgever;
  • CAO-recht.

Voor nadere informatie over het arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.